Koszyk 0 0,00 PLN

Procedura odstąpienia od umowy

1. Konsument, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), który zawarł Umowę zakupu Towaru na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn.
2. Prawo odstąpienia od Umowy zakupu Towaru zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w stosunku do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Termin do odstąpienia od Umowy zakupu Towaru wygasa po upływie 14 dni:
a) od daty otrzymania przez Konsumenta zrealizowanego zamówienia ( wydania Towaru),
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zakupu Towaru, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres: Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@dlakatolika.pl Sklep udostępnia Konsumentowi wzór Formularza odstąpienia od Umowy zakupu Towaru, który nie jest wiążący dla Konsumenta.
5. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy zakupu Towaru pocztą elektroniczną.
6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy zakupu Towaru, wystarczy, aby Konsument wysłał informacje dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy zakupu Towaru przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy zakupu Towaru Sklep zawraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
8. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Zakupiony Towar należy odesłać na adres: Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31 lub zwrócić osobiście do punktu odbioru: Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od Umowy zakupu Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
11. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Data aktualizacji: 2015-11-19 09:51:00

DO GÓRY
© Comarch SA 2023. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®